Olie en gas

Olie- en gasindustrie

Geen energieproductie of energievoorziening zonder warmtewisselaars

{$pageoption_print}

Fossiele brandstoffen zoals olie en gas leveren nog steeds het grootste aandeel bij het voorzien in de wereldwijde energiebehoefte. Experts schatten dat momenteel over de hele wereld 674 miljard dollar wordt geïnvesteerd in de zoektocht naar nieuwe fossiele energiebronnen: dat is ongeveer 1% van de internationale economische output. Bij de winning, het transport en de verwerking van olie en gas spelen onze warmtewisselaars een belangrijke rol.

Olieproductie

Bij de winning van petroleum in zijn ruwe staat, wordt het vaak gemengd met veel water. Een belangrijke vereiste voor alle raffinageprocessen is echter dat de ruwe olie zo weinig mogelijk water moet bevatten om te worden verwerkt. Bij het verwijderen van water uit ruwe olie worden onze lamellenwarmtewisselaars, 'shell-and-tube'-warmtewisselaars en platenwarmtewisselaars op grote schaal gebruikt vanwege hun efficiëntie en compacte vorm. Want ruimte is heel belangrijk op boor- en offshore-platformen. Bij de verdere verwerking van ruwe olie koelen lamellenwarmtewisselaars grote motoren en generators op offshore-platformen. Verderop in het proces gebruiken raffinaderijen lamellenwarmtewisselaars op grote schaal voor het koelen van destillatieproducten. Bij de winning van gas worden dergelijke warmtewisselaars ook weer gebruikt voor het vloeibaar maken van gas, en voeren platenwarmtewisselaars reinigings- en koelfuncties uit.

Transport van gas

Voor transport- en opslagdoeleinden is het vloeibaar maken van gas een effectief alternatief voor pijpleidingen. Vloeibaar gemaakt aardgas bevat slechts een fractie van het volume van het oorspronkelijke gas vóór de vloeibaarmaking. Voor processen van vloeibaarmaking en hervergassingen bevatten de systemen die door GEA worden geleverd de vereiste platenwarmtewisselaars. Niet alleen aan land, maar ook aan boord van een schip zorgen ze ervoor dat compressie, koeling en hervergassing van vloeibaar aardgas zonder problemen plaatsvindt. Voor gastransport op speciale schepen (aardgastankers) bieden de droogkoelsystemen ondersteuning voor het vloeibaarmakingsproces van aardgas.

Als een pijpleiding voor gastransport wordt gebruikt, wordt het gas gecomprimeerd in compressorstations. 'Shell-and-tube'-warmtewisselaars en lamellenwarmtewisselaars van ons bieden betrouwbare koeling voor dergelijke toepassingen.

Raffinagebewerkingen en verdere verwerking

Een van de belangrijkste procesfasen bij raffinage is het proces van kraken. Bij dit proces worden lange koolwaterstofketens in kortere ketens opgebroken. Het kraken is nodig omdat de markt om kortere koolwaterstofketens vraagt dan die in ruwe petroleum zitten: bijvoorbeeld, benzine, dieselolie en lichte stookolie. Gebruikstoepassingen voor lange koolwaterstofketens (zoals zware stookolie) worden tegelijkertijd steeds zeldzamer. Voor het kraken worden thermische en katalytische processen gebruikt. 'Shell-and-tube'-warmtewisselaars en lamellenwarmtewisselaars van ons bieden op betrouwbare wijze de vereiste warmte-uitwisseling.

Platenwarmtewisselaars worden ingezet bij petrochemische centrales als recuperatieve luchtvoorverwarmers voor verbrandingsprocessen. Gelaste en gesoldeerde warmtewisselaars, evenals 'shell-and-tube'-warmtewisselaars, die zijn ontwikkeld voor hogedruktoepassingen en in het algemeen voor ruwe omgevingen, worden gebruikt als verdampers en condensors, evenals voor destillaties verderop in het proces bij de verwerking van olie en gas. Daarnaast spelen deze onze platenwarmtewisselaars een grote rol bij het zuiveren van amine. Deze chemische processen worden vaak gebruikt voor scheiding van koolstofdioxide, waterstofsulfide en andere zure gassen uit gasmengsels. Een van de doelen van zuivering van amine is om te voorkomen dat deze stoffen in het milieu terecht komen tijdens bewerkingen op petrochemische centrales en raffinaderijen, bij de verwerking van aardgas en als gevolg van verbrandingsprocessen.

Luchtsplitsingscentrales worden op grote schaal gebruikt om gasvormige en vloeibare zuurstof, stikstof en edelgassen (inerte gassen) te verkrijgen, waarvoor extreem lage temperaturen nodig zijn. Voor dit proces kan onze compacte lamellenwarmtewisselaars en ook 'shell-and-tube'-warmtewisselaars configureren.

Opslag

In veel gevallen worden tanks voor opslag van brandstof en andere stoffen vaak voor beschermingsdoeleinden geleverd met inerte gassen. In de loop van de tijd vervuilen de opgeslagen stoffen echter de inerte gassen. Om uitstoot van vervuilende stoffen in het milieu te voorkomen, worden onze desublimators gebruikt voor thermische scheiding van de stoffen.

Voorziening en afvoer van water

Voor productieprocessen in raffinaderijen en de verwerkende industrieën is water nodig, waar het in grote hoeveelheden wordt gebruikt. Voor de zuivering van drinkwater en rioolwater bieden wij oplossingen voor sedimentatieprocessen, d.w.z. voor het verwijderen van vaste deeltjes uit het water. Onze systemen met vaste bedden, zoals druipfilters en hybride reactoren of bewegende bedden worden gebruikt bij biologische afvalzuivering.

Op dit moment voorzien fossiele brandstoffen nog in de vraag naar energie van onze moderne menselijke beschaving. Mensen en hun technologieën zetten enorme resources in om brandstoffen te winnen, ze te transporteren en op te slaan, en om ze uiteindelijk voor verder gebruik te verwerken. Onze technologie op het gebied van warmtewisselaars biedt grotere efficiëntie binnen de productieketen, wat weer helpt om onze grondstoffen efficiënter te gebruiken.

Top
Your browser is out of date. Please update your Browser.
Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijk ervaring te verschaffen op onze website. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer info